פנימית מצלר 90/90-19

170

*המחיר כולל מע"מ

3.00-19,3.60-19,90/90-19,100/90-19
יצרן

קוטר פנימית