150/70B18 70S D908RR TT

950

*המחיר כולל מע"מ

לצפיה בצמיג באתר היצרן לחץ כאן

הצמיג לא טיובלס מומלץ להתקין עם פנימית מתאימה , קישור לפנימית איכותית מתאימה לחץ כאן

יצרן

רוחב צמיג

חתך צמיג

קוטר צמיג