+ 90/90B21 ENDURO TRAIL XT

620

*המחיר כולל מע"מ

לצפייה בצמיג באתר היצרן לחץ כאן 

הדגם הזה עם תרכובת לביצועים לא מסומן דקאר לאורך חיים גבוה .

לצפייה בצמיג קדמי דגם דקאר לחץ כאן 

 

רוחב צמיג

יצרן

חתך צמיג

קוטר צמיג